Preventieve inspectie

Preventieve inspectie kan plaatsvinden bij het betrekken van een woning of een bedrijfspand. Zo worden verborgen gebreken aan de leidingen in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt. De werking van het leidingsysteem en de loop van de leidingen worden gecontroleerd. Bart Riooltechniek stelt desgewenst een inspectierapport op.

Preventieve inspectie voorkomt dat er onbekende aansluitingen zijn op het riool. Via onbekende aansluitingen kunnen bijvoorbeeld milieubelastende of verontreinigende stoffen geloosd worden. De eigenaar van de riolering is in dit geval aansprakelijk.

Preventie

Preventief onderhoud