Reinigen leidingen

Om een verstopping te verhelpen wordt meestal een hogedrukmachine gebruikt, ook kan een verenmachine gebruikt worden. De apparatuur wordt op afstand bediend. Hierdoor kan de reiniging individueel, snel, netjes en zonder hak- en breekwerk uitgevoerd worden.

Als niet duidelijk is waar de verstopping precies zit, wordt deze door het gebruik van geavanceerde technieken opgespoord. De verstopping wordt daarna deskundig en op milieuvriendelijke wijze opgelost.

Wanneer niet duidelijk is waardoor een verstopping ontstaat, kan er een rioolinspectie plaats vinden.

Ontstoppen

Reinigen straatkolken

Reinigen vetafscheiders

Vetafscheiders zorgen voor een effectieve en milieuvriendelijke afscheiding van vetten in afvalwater. De afscheiders moeten regelmatig geledigd en gereinigd worden om hun werking te behouden en rioolvervuiling te voorkomen. Bart Riooltechniek reinigt vetafscheiders en controleert of deze nog in goede staat zijn.